refresh:date:live:from:18:33to:20:03limit:scroll:font:

Majstrovstvá Slovenska 2019

Propozície:
Propozície M SR jednotlivcov a M SR jednotlivcov do 21 rokov v stolnom tenise pre rok 2019 A. Všeobecné ustanovenia: 1. Usporiadateľ: Slovenský stolnotenisový zväz 2. Dátum: 1.3. – 3 .3. 2019 / piatok, sobota, nedeľa/ 3. Miesto: stolnotenisová hala, Bratislava, Černockého 6 4. Organizačný výbor: predseda org. výboru: Eva Ódorová riaditeľ súťaže: PhDr.Zdenko Kríž organizačný pracovník: Ing. Tomáš Šereda ekonóm: Ing. Jakub Suchý technický pracovník: Stanislav Becáni hlavný rozhodca: Mgr. Matej Hamran LLM. zástupca hl. rozhodcu: Ing. Jaroslav Freund zástupca hl. rozhodcu: Ing. Erich Reho lekár: zabezpečí organizátor 5. Prihlášky: Menovité prihlášky hráčov zašlú hráči, resp. kluby do 26.2.2019 na e-mail: sstz2@sstz.sk 6. Kvóty na M SR podľa krajov: Všetky kraje môžu nominovať len semifinalistov z MK v dvojhre a štvrťfinalistov Maj. regiónu / pre mužskú aj ženskú kategóriu/ pre rok 2019 7. Štartovné: Za dvojhru mužov a žien je 10 € za hráča a hráčku resp. 15 € za hráča a hráčku, ktorí budú hrať kvalifikáciu . Štartovné je potrebné uhradiť: - prevodom na číslo účtu SSTZ: SK89 0200 0000 0017 9998 1755 s označením platcu najneskôr do 26.2.2019 - v hotovosti najneskôr pri prezentácii - 1.3. do 11.00 hod. V kategórii U21 štartovné nie je. 8. Žrebovanie: Vyžrebovanie U21 - 28.2.2019 o 19,00 h Vyžrebovanie kvalifikácie mužov a žien - 1.3.2019 o 11,00 h Vyžrebovanie hlavnej súťaže - 1.3.2019 o po ukončení kvalifikácie. 9. Ubytovanie: Zabezpečí usporiadateľ na náklady klubov a hráčov. Pre hráčov , ktorí postúpia do semifinále dvojhry U21, semifinále dvojhry a štvorhry mužov a žien zabezpečí a uhradí usporiadateľ 10. Stravovanie: Zabezpečí usporiadateľ počas celých M SR. Na druhý a tretí deň M SR bezplatne poskytne pre hráčov a hráčky hrajúcich v tieto dni 11. Úhrada: Usporiadateľ vyplatí odmenu a cestovné rozhodcom v zmysle platných smerníc B. Technické ustanovenia: 1. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu. 2. Súťaže: 1. Dvojhra mužov 3. Dvojhra žien 6. U21 – dvojhra mužov 2. Štvorhra mužov 4. Štvorhra žien 7. U21 – dvojhra žien 5. Zmiešaná štvorhra 3. Systém súťaže: dvojhry: 1.3.2019 kvalifikácia - skupinový, počet skupín a počet postupujúcich zo skupín určí hlavný rozhodca ( prípadnú baráž) podľa počtu prihlásených hráčov . Všetky zápasy skupinách sa hrajú na 3 víťazné sety z piatich. Z prvého stupňa postupuje do druhého stupňa 16 hráčov. U21 - 1.stupeň - skupinový (8 skupín po 3 hráčoch na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupuje len víťaz skupiny. - 2. stupeň - vyraďovací (3 víťazné sety z 5), dňa 1.3.2019 sa odohrá sa len 1.kolo 2.3.-3.3.2019 hlavná súťaž – vyraďovací systém, priamo nasadených 16 mužov a 8 žien + 16 postupujúcich z kvalifikácie, všetky zápasy sa hrajú na štyri víťazné sety zo siedmich U21 - semifinále a finále štvorhry: Do štvorhry sa môže nahlásiť len hráč alebo hráčka, ktorý je nasadený priamo do druhého stupňa alebo postúpil do druhého stupňa súťaži. Celá súťaž sa hrá vyraďovacím systémom na tri víťazné sety z piatich. V kategórii U21 sa štvorhry nehrajú. 4.Právo štartu: Muži: - hráči podľa rebríčka SR vydanému k 1.1.2019 umiestnení do 200. miesta v rebríčku - semifinalisti majstrovstiev kraja resp. štvrťfinalisti majstrovstiev regiónu - hráči ktorí sú nominovaní SSTZ - hráči hrajúci (na súpiske v základe družstva) piatu a vyššiu nemeckú ligu, štvrtú a vyššiu francúzsku ligu a druhú alebo vyššiu ligu v ostatných štátoch Európy (hráč musí pri prezentácii ukázať fotokópiu súpisky) - všetci hráči musia mať vyrovnané záväzky voči SSTZ Ženy - bez obmedzenia U21 - štartuje prvých 24 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.3.2019. Náhradníci podľa rebríčka k 1.3.2019. 5. Časový rozpis: 1.3.2019 8:00 - 8:30 - prezentácia U21 8:30 - 11:00 - prezentácia všetkých hráčov a hráčok (kvalifikácie aj hl. súťaže) 9:00 – 12:00 - 1.stupeň U21 12:00 - začiatok kvalifikácie mužov a žien po ukončení kvalifikácie mužov a žien – 1.kolo U21 2.3.2019 - nahlásenie štvorhier a zmieš. štvorhier do 10:00 u hl. rozhodcu. 9:15 – otvorenie M SR 9:30 - hlavná súťaž M SR po semifinále dvojhier a štvorhier mužov a žien a zmiešaná štvorhra vrátane finále, U21 semifinále a finále 3.3.2019 pokračovanie súťaží od 10,00 – podľa časového plánu (v prílohe) 6, Loptičky: Butterfly A40+ 7. Rozhodcovia: Deleguje komisia rozhodcov SSTZ. Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hl. rozhodca 8. Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získavajú titul majster Slovenska. Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a medaily a vo dvojhrách aj poháre. 9. Odmeny: dvojhra mužov a žien štvorhra mužov a žien zmiešaná štvorhra 1.miesto 350,-€ 200,-€ 200,-€ 2.miesto 200,-€ 100,-€ 100,-€ 3.miesto 2x 100,-€ 10. Námietky: Podávajú sa v zmysle „súboru predpisov SSTZ“ 11. Tituly obhajujú: dvojhra mužov: Wang Yang dvojhra žien: Barbora Balážová štvorhra mužov: Péter - Valuch štvorhra žien: Labošová - Horváthová miešaná štvorhra: Pištej - Balážová PhDr.Zdenko Kríž Eva Ódorová riaditeľ súťaže predseda org. výboru za spr.: Ing.Tomáš Šereda 20.2.2019 PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov . Všetci účastníci v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 vyjadrujú organizátorovi turnaja súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba: účastníci kvalifikácie, účastníci Majstrovstiev Slovenska Prevádzkovateľ: Slovenský stolnotenisový zväz Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografie a videozáznamy. Účely spracovania osobných údajov: výsledkový servis, živý video prenos, fotogaléria na stránke SSTZ.