Nahrávam...
Návrhy

Majstrovstvá regiónu jednotlivcov mládeže Bratislavského a Trnavského kraja - Mladší žiaci

Prehľad

R32
09.04 09:00
Stôl: 0
A1

Adam Ódor

BYE
09.04 09:00
Stôl: 0
K2
0

Peter Poláček

D2
3

Andrej Sika

09.04 09:00
Stôl: 0
B2

Richard Elíz

BYE
09.04 09:00
Stôl: 0
BYE
F1

Matúš Košický

09.04 09:00
Stôl: 0
H1

Filip Preitschaft

BYE
09.04 09:00
Stôl: 0
J2
0

Richard Dorocák

E2
3

Aurel Bohuš

09.04 09:00
Stôl: 0
I1
3

Michal Kirchmayer

G2
0

Jakub Kovačovský

09.04 09:00
Stôl: 0
BYE
C1

Adrián Novotný

09.04 09:00
Stôl: 0
D1

Ľudovít Novotný

BYE
09.04 09:00
Stôl: 0
F2
2

Viliam Moravík

K1
3

Matej Kubiš

09.04 09:00
Stôl: 0
C2
3

Andrej Líner

I2
1

Oscar Zhao

09.04 09:00
Stôl: 0
BYE
G1

Filip Nagy

09.04 09:00
Stôl: 0
E1

Marek Sika

BYE
09.04 09:00
Stôl: 0
BYE
A2

Jakub Strmenský

09.04 09:00
Stôl: 0
J1
3

Artur Ďuriš

H2
0

Daniel Ďuraj

09.04 09:00
Stôl: 0
BYE
B1

Ronald Riedl

R16
09.04 09:00
Stôl: 0
A1
3

Adam Ódor

D2
0

Andrej Sika

09.04 09:00
Stôl: 0
B2
0

Richard Elíz

F1
3

Matúš Košický

09.04 09:00
Stôl: 0
H1
0

Filip Preitschaft

E2
3

Aurel Bohuš

09.04 09:00
Stôl: 0
I1
1

Michal Kirchmayer

C1
3

Adrián Novotný

09.04 09:00
Stôl: 0
D1
3

Ľudovít Novotný

K1
0

Matej Kubiš

09.04 09:00
Stôl: 0
C2
0

Andrej Líner

G1
3

Filip Nagy

09.04 09:00
Stôl: 0
E1
3

Marek Sika

A2
0

Jakub Strmenský

09.04 09:00
Stôl: 0
J1
0

Artur Ďuriš

B1
3

Ronald Riedl

QF
09.04 09:00
Stôl: 0
A1
3

Adam Ódor

F1
0

Matúš Košický

09.04 09:00
Stôl: 0
E2
1

Aurel Bohuš

C1
3

Adrián Novotný

09.04 09:00
Stôl: 0
D1
3

Ľudovít Novotný

G1
0

Filip Nagy

09.04 09:00
Stôl: 0
E1
0

Marek Sika

B1
3

Ronald Riedl

SF
09.04 09:00
Stôl: 0
A1
3

Adam Ódor

C1
0

Adrián Novotný

09.04 09:00
Stôl: 0
D1
0

Ľudovít Novotný

B1
3

Ronald Riedl

F
09.04 09:00
Stôl: 0
A1
3

Adam Ódor

B1
0

Ronald Riedl