Nahrávam...
Návrhy

Prehľad

1-2

QF
06.02 09:00
Stôl: 0
A1
3

LINDA MAJERČÍKOVÁ

C2
1

MARTINA IGAZOVÁ

06.02 09:00
Stôl: 0
B2
0

LENKA DZUROVÁ

D1
3

NOEMI NÉMETHOVÁ

06.02 09:00
Stôl: 0
C1
3

JANA TEREZKOVÁ

A2
0

NINA NÉMETHOVÁ

06.02 09:00
Stôl: 0
D2
0

LEA DZIEWICZOVÁ

B1
3

DOMINIKA WILTSCHKOVÁ

SF
06.02 09:00
Stôl: 0
A1
3

LINDA MAJERČÍKOVÁ

D1
1

NOEMI NÉMETHOVÁ

06.02 09:00
Stôl: 0
C1
0

JANA TEREZKOVÁ

B1
3

DOMINIKA WILTSCHKOVÁ

F
06.02 09:00
Stôl: 0
A1
0

LINDA MAJERČÍKOVÁ

B1
3

DOMINIKA WILTSCHKOVÁ

3-4

3-4 / ROUND 1
06.02 09:00
Stôl: 0
D1
3

NOEMI NÉMETHOVÁ

C1
0

JANA TEREZKOVÁ

5-6

5-6 / ROUND 1
06.02 09:00
Stôl: 0
C2
3

MARTINA IGAZOVÁ

B2
1

LENKA DZUROVÁ

06.02 09:00
Stôl: 0
A2
3

NINA NÉMETHOVÁ

D2
0

LEA DZIEWICZOVÁ

5-6 / ROUND 2
06.02 09:00
Stôl: 0
C2
0

MARTINA IGAZOVÁ

A2
3

NINA NÉMETHOVÁ

7-8

7-8 / ROUND 1
06.02 09:00
Stôl: 0
B2
3

LENKA DZUROVÁ

D2
0

LEA DZIEWICZOVÁ