Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategórie:
Mladšie žiactvo U13 (2010 a mladší), Dorast U19 (2004 a mladší)
Dátum konania:
25.9.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján
Adresa herne:
Telocvične ZŠ Sekule, 4. apríla 119, 908 80 Sekule
Riaditeľ turnaja:
Peter Šrámek
Hlavný rozhodca:
Ondrej Kmoško
Zastupca hlavného rozhodcu:
Samuel Kmoško
Prihlášky doručiť do:
24.09.2022 do 18:00 hod (online registrácia turnaje.sstz.sk)
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu info@skjanan.sk
Žrebovanie:
V deň konania turnaja
Štartovné:
7,00 € / hráč
Stravovanie:
Bufet
Časový rozpis:
7,30 - 8,30 prezentácia, 8,30 - 9,00 žrebovanie, o 9,00 otvorenie a začiatok súťaží
:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, Rámcových propozícií regionálnych bodovacích turnajov mládeže International OPEN Bratislavského a Trnavského kraja pre súťažný ročník 2022-2023 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
Joola Prime 3*** biele
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. Hráč/ky z regiónu BA-TT bez obmedzenia počtu hráčov v danej kategórii. Hráči ostatných krajov Slovenska a zo zahraničia sa môžu zúčastniť turnaja do naplnenia limitu počtu hráčov turnaja. Prednostne bude hráčmi z ostatných regiónov doplňovaná najmenej obsadená kategória. Do 21:00 organizátor zverejní, ktorí hráči mimo regiónu BA-TT sa z prihlásených môžu na turnaji zúčastniť. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Počet stolov a limit účastníkov:
9 stolov, maximálny počet účastníkov 130 hráčov
Rozhodcovia:
Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov hráčov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú diplom a športový pohár.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.
Upozornenie:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať platné nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.