Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Prihlášky doručiť do:
20.10.2023 do 19:00 hod. (online registrácia do systému)
Podmienka štartu:
Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 hod. odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 hod. v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi alebo hlavnému rozhodcovi. Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov
Poznámka:
Z DÔVODU VEĽKÉHO POČTU ODHLÁSENÍ Z TURNAJOV SPM PO VYŽREBOVANÍ, VV SSTZ SCHVÁLIL ZMENY V SÚŤAŽI SPM. Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: a) je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8.30 hod. v deň turnaja), je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad; b) nie je odhlásený z turnaja v stanovenom čase do 8.30 hod. a ani sa turnaja nezúčastní, je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad + pokutu 50 €.
Odkaz na propozície:
Na hlavnej stránke (sekcia "Turnaje" - t.j. pri časovom odpočítavaní daného turnaja) nájdete odkaz s ikonkou dokumentu, ktoré Vás presmeruje na PDF súbor propozícii.