Nahrávam...
Návrhy

Propozície

SPM U 19 Dievčatá:
PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE - ROČNÍK 2022/2023 Veková kategória: U 19 dorastenky nar. 1. 1. 2004 a mladší
Dátum konania:
26.11.2022 sobota
Usporiadateľ:
MSTK Trnava, adresa hracej miestnosti ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava (vstup zo zadnej strany telocvične)
Organizačný výbor:
Riaditeľ turnaja Mgr. Bc. Ivica Hatalová (0903 370 792), Hlavný rozhodca Jakub Cibula (0903 058 976), Zástupca hlavného rozhodcu Stanislav Sládkovič, Organizačný pracovník Richard Sládek (0908119007)
Prihlášky:
Prihlášky doručiť do: Piatok 25.11.2022 do 19:00 hod. priamo do turnajového softvéru na stránke https://turnaje.sstz.sk/
Žrebovanie (čas a miestnosť):
Piatok 25.11.2022 o 19:00 v hale NSTC
Vklad:
15 Eur za hráča
Stravovanie:
Formou Bufetu
Ubytovanie:
Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií Súťaže Dvojhra dievčat Podmienky štartu Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
:
Rozhodcovia kvalifikovaní, delegovaní. Prezentácia v deň konania turnaja od 7.30 do 8.30 Loptičky *** (značka, farba) JOOLA FLASH. Ceny - hráčky na 1. – 3. mieste dostanú poháre. Sťažnosti, protesty v zmysle súťažného poriadku.
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. Riaditeľ turnaja: Mgr. Bc. Ivica Hatalova v.r. Hlavný rozhodca: Jakub Cibula v.r.