Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória :
Dorastenky
Dátum konania :
23.1.2022
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ STO Spoje Bratislava
Miesto konania :
Základná škola Biskupická 21, 821 06 Bratislava
Hlavný Rozhodca/ Zástupcovia:
Andrej Čajkovič , CIbula Jakub a ďalší
Časový rozpis :
Registrácia do 20.1.2022 19:00 Prezentácia v deň turnaja 7:30 - 8:30 V prípade volať 0944 200 612
Prihlášky do :
20.1.2022 /štvrtok/ do 19:00
Odhlásenie z turnaja:
andrej.cajkovic@gmail.com
Podmienky štartu :
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčov na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči v poradí: 1. prvých 32 hráčov podľa aktuálneho rebríčka bez ohľadu na vek. 2. následne majú právo štartu hráči danej vekovej kategórie podľa rebríčka pre danú vekovú kategóriu. 3. následne všetci ostatní podľa rebríčka pre danú vekovú kategóriu. 4. následne ostatní podľa dátumu prihlásenia.
Zoznam zúčastnených hráčov:
Konečný zoznam hráčov bude zverejnený 48 hodín pred začiatkom turnaja na stránke turnaja www.turnaje.sstz.sk. Každý klub má nárok na MAX. jednu sprievodnú osobu (tréner, rodič, atď.) na každých 5 zúčastnených detí. Prosím zástupcu klubu o zaslanie mena tejto osoby a názvu klubu na mail: andrej.cajkovic@gmail.com !!!
Štartovné :
10 eur/ osoba
Rozhodcovia :
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Ceny:
Poháre a diplomy
Loptičky:
JOOLA *** flash
Upozornenie Covid - 19:
Turnaj sa uskutoční v režime OTP. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Všetky zúčastnené osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace budú pred vstupom do haly povinné predložiť potvrdenie o OTP. Za osobu v režime OTP sa považuje: a) osoba kompletne očkovaná b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Dodatok:
Turnaj nie je poistený, každý účastník štartuje na vlastné riziko