Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategórie:
U21 (ženy, muži)
Dátum konania:
11.12.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
ŠKST Ružomberok
Adresa herne:
Stolnotenisová hala ŠKST Ružomberok, Žilinská cesta 23, Ružomberok
Riaditeľ turnaja:
Ing. Marek Dorník
Hlavný rozhodca:
Ing. Timotej Buroš, 0908 075 071
Zástupca hl. rozhodcu:
Ing. Michal Mikušiak
Organizačný pracovník:
Matej Uličný, 0905 464 074
Prihlášky doručiť do:
10.12.2022 do 19:00 hod. (online registrácia do systému). Z dôvodu veľkého počtu odhlásení z SPM po vyžrebovaní, VV SSTZ schválil zmeny v SPM. Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: a. Je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8:30 ráno), je klub za ktorý bol prihlásený povinný zaňho uhradiť vklad. b. Z turnaja sa neodhlási v stanovenom čase do 8:30 a ani sa turnaja nezúčastní, je klub za ktorý bol prihlásený povinný zaňho uhradiť vklad + pokuta 50,EUR.
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu stburos@gmail.com
Žrebovanie :
10.12.2022 o 19:00 hod., Ružomberok
Štartovné :
15,00 EUR/hráč
Občerstvenie:
v blízkosti haly do 50m
Ubytovanie:
penzión Blesk, Hotel Áčko, www.booking.com
Časový rozpis:
7:30 - 8:30 prezentácia, 8:30 - 9:00 žrebovanie, o 9:00 otvorenie a začiatok súťaží
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, predpisu pre usporiadanie SPM do 21 a týchto propozícií
Súťaže :
Dvojhra muži U21 a ženy U21
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Loptičky:
Joola Flash 3***
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, licencovaní a delegovaní organizátorom
Ceny :
Diplomy a poháre
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.