Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Dátum konania:
05.03.2023(nedeľa)
Usporiadateľ:
STK Bojničky
Adresa herne:
Telocvičňa ZŠ a MŠ Bojničky 150
Kategórie:
Mladšie žiactvo (2010 a mladší) a Dorast (2004 a mladší)
Riaditeľ turnaja:
Jozef Turoň
Hlavný rozhodca:
Bc. Samuel Domin (0945 507 701)
Zástupca hlavného rozhodcu:
Jozef Turoň
Organizačný pracovník:
Peter Markech
Prihlášky doručiť do:
04.03.2023 do 18:00 priamo na turnaje.sstz.sk
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu turnaje@samod.sk
Žrebovanie:
V deň konania turnaja
Štartovné:
7,00€/hráč
Stravovanie:
formou bufetu priamo v hracej miestnosti
Časový rozpis:
• Chlapci: 7:15 – 8:30 prezentácia; 9:00 otvorenie turnaju a začiatok súťaží • Dievčatá 7:15 – 10:30 prezentácia; 11:00 začiatok súťaží
Poznámka:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 resp. do 10:30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Poznámka:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
Nittaku 3*** plastové
Podmienka účasti:
Platný registračný preukaz.
Počet stolov a limit turnaja:
10 stolov, maximálny počet účastníkov 130 hráčov
Poznámka:
Vekovo mladší môžu na BTM štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. Právo účasti na R-BTM BA/TT majú hráči/ky Bratislavského a Trnavského kraja. Hráči ostatných krajov Slovenska a zo zahraničia sa môžu zúčastniť turnaja do naplnenia limitu organizátora turnaja. V prípade presiahnutia limitu turnaja bude 04.03.2023 do 21:00 na stránke turnaja zverejnený zoznam prihlásených hráčov a hráčok mimo regiónu BA/TT, ktorí sa môžu na turnaji zúčastniť. Prednostne bude hráčmi z ostatných regiónov doplňovaná najmenej obsadená kategória. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.
Rozhodcovia:
Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov hráčov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Finalisti a semifinalisti dostanú minimálne medailu, diplom a víťaz aj športový pohár.
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19!