Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Mladší žiaci U 13 (2009 a mladší)
Dátum:
12.03.2022 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub ŠKST Bošany
Adresa hracej miestnosti:
Športová hala Bošany
Riaditeľ turnaja:
Mgr. Branislav PAJDA
Hlavný rozhodca:
Lucia VOŽĎAROVÁ
Zástupca hlavného rozhodcu:
Iveta IVANIČOVÁ
Organizačný pracovník:
Ivan GAŠPARÍK st. 0902 064 296
Prihlášky:
Do 09.03.2022 (streda) do 19:00. hod. na odkaze: https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-mladsi-ziaci-skst-bosany/registration
Odhlášky hráčov:
Telefonicky na 0911 342 819 alebo mailom na luciavozdarova@gmail.com
Žrebovanie:
V deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10,- € na hráča
Stravovanie:
Bufet v Športovej hale
Ubytovanie:
Hotel Dávid 0940 450 500
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1. k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra mladších žiakov
Podmienky štartu:
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčov na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči a hráčky v poradí: 1. prvých 32 hráčov/hráčok podľa aktuálneho rebríčku bez ohľadu na vek. 2. následne majú právo štartu hráči/hráčky danej vekovej kategórie, kde najprv rozhoduje rebríčkové postavenie, potom v prípade že hráči/hráčky nie sú v rebríčku, tak rozhoduje dátum prihlásenia 3. následne všetci ostatní podľa rebríčku 4. následne ostatní podľa dátumu prihlásenia
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
JOOLA ☆☆☆ 40+
Ceny:
Diplomy a poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Zoznam zúčastnených hráčov:
Konečný zoznam hráčov bude zverejnený 48 hodín pred začiatkom turnaja na stránke turnaja https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-mladsi-ziaci-skst-bosany. Každý klub má nárok na MAX. jednu sprievodnú osobu (tréner, rodič, atď.) na každých 5 zúčastnených detí. Prosím zástupcu klubu o zaslanie mena tejto osoby a názvu klubu na mail: luciavozdarova@gmail.com !!!
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa koná v režime ZÁKLAD