Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
MLADŠÍ ŽIACI U13 (2010 a mladší)
Dátum konania:
25.02.2023 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STK FUNSTAR Topoľčany
Hracia miestnosť:
BUTTERFLY CENTRUM, Tovarnícka 9/3997, Topoľčany https://goo.gl/maps/PZSdYG249spcTrYT8
Riaditeľ turnaja:
Branislav HERMANN
Hlavný rozhodca:
Bc. Samuel Domin (0945 507 701)
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Iveta IVANIČOVÁ
Prihlášky:
Do 24.02.2023 (piatok) do 19:00 na odkaze: https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-mladsi-ziaci-stk-funstar-topolcany/registration
Odhlášky:
Telefonicky (0945 507 701) alebo mailom (turnaje@samod.sk) u hlavného rozhodcu
Žrebovanie:
24.02.2023 (piatok) o 19:00 BUTTERFLY CENTRUM, Tovarnícka 9/3997, Topoľčany
Vklad:
15 € za hráča
Stravovanie:
V bufete s jedálňou priamo v hale Butterfly Centra.
Ubytovanie:
Hotel Puk, Penzion Batavya
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií.
Súťaže:
dvojhra mladších žiakov
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do rebríčka SR v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, licencovaní a delegovaní organizátorom
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky:
BUTTERFLY *** R40+
Ceny:
Diplomy a poháre
Náklady:
Hráčky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich klubov.
Sťažnosti, protesty:
v zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 hod. odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 hod. v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi alebo hlavnému rozhodcovi. Turnaj nie je poistený, hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Poznámka:
Z DÔVODU VEĽKÉHO POČTU ODHLÁSENÍ Z TURNAJOV SPM PO VYŽREBOVANÍ, VV SSTZ SCHVÁLIL ZMENY V SÚŤAŽI SPM. Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: a) je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8.30 hod. v deň turnaja), je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad; b) nie je odhlásený z turnaja v stanovenom čase do 8.30 hod. a ani sa turnaja nezúčastní, je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad + pokutu 50 €.