Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Mladšie žiačky
Dátum konania:
12.3.2022 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ MŠK Žiar nad Hronom
Miesto konania (adresa haly):
Mestská športová hala, 152 Partizánska, Žiar nad Hronom
Riaditeľ turnaja:
Ing. Jozef Barniak
Hlavný Rozhodca:
Jaroslav Zliechovec
Zástupca hl. rozhodcu:
Bc. Oliver Kovács
Prihlášky doručiť do:
9.3.2022 do 19,00 hod. na https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-mladsie-ziacky-msk-ziar-nad-hronom/registration
Odhlasovanie z turnaja:
zaslaním správy na emailovú adresu: jaro.zliechovec@gmail.com
Žrebovanie:
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad:
10,- EUR/hráč
Ubytovanie:
Hotel Luna, www.booking.com
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1 k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienka účasti:
Podmienka účasti: Turnaja sa môžu zúčastniť hráčky s platným registračným preukazom. Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčkam príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčok na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráčky v poradí: 1. prvých 32 hráčok podľa aktuálneho rebríčka bez ohľadu na vek. 2. následne majú právo štartu hráčky danej vekovej kategórie, kde najprv rozhoduje rebríčkové postavenie, potom v prípade, že hráčky nie sú v rebríčku, tak rozhoduje dátum prihlásenia. 3. následne všetky ostatné podľa rebríčka pre danú vekovú kategóriu. 4. následne ostatné podľa dátumu prihlásenia.
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky:
TIBHAR 40+ ☆☆☆, biele
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Livestream:
stream A(stoly 5,6): https://www.youtube.com/watch?v=gR0-IGCIJi0 stream B(stoly 1,2): https://www.youtube.com/watch?v=x0NccMbMGWs