Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Najmladšie žiačky U 11 (2011 a mladšie) - ZOZNAM potvrdených hráčok a náhradníčok bude uverejnený časti HARMONOGRAM v hlavičke turnaja
Dátum:
19.2.2022 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub TTC Majcichov
Adresa hracej miestnosti:
Telocvičňa ZŠ Jána Palárika, Školská 536, Majcichov
Riaditeľ turnaja:
RNDr. Tibor KOLLÁR
Hlavný rozhodca:
Samuel DOMIN
Zástupca hlavného rozhodcu:
Róbert KOLLÁR
Prihlášky:
doručiť do 16.2.2022 (streda) do 19:00. hod. na odkaz: https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-najmladsie-ziacky-ttc-majcichov/registration
Odhlášky:
zasielať na: stanislavsladkovic@gmail.com
Žrebovanie:
V deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10 € na hráčku
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1. k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra najmladšie žiačky
Podmienky štartu:
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčov na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči a hráčky v poradí: 1. prvých 32 hráčov/hráčok podľa aktuálneho rebríčku bez ohľadu na vek. 2. následne majú právo štartu hráči/hráčky danej vekovej kategórie, kde najprv rozhoduje rebríčkové postavenie, potom v prípade že hráči/hráčky nie sú v rebríčku, tak rozhoduje dátum prihlásenia 3. následne všetci ostatní podľa rebríčku 4. následne ostatní podľa dátumu prihlásenia
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
Butterfly A40+***, biele
Stoly:
6 stolov Butterfly – Space Saver, modré, hracia doska: 22 mm
Ceny:
hráčky umiestnené na 1. až 3. mieste obdržia športové poháre, cukríkové kytice a vecné ceny
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Zoznam zúčastnených hráčov:
Konečný zoznam hráčov bude zverejnený 48 hodín pred začiatkom turnaja na stránke turnaja https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-najmladsie-ziacky-ttc-majcichov/ . Každý klub má nárok na MAX. jednu sprievodnú osobu (tréner, rodič, atď.) na každých 5 zúčastnených detí. Prosím zástupcu klubu o zaslanie mena tejto osoby a názvu klubu na mail: ttcmajcichov@tigeo.sk !!!
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime OTP. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Všetky zúčastnené osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace budú pred vstupom do haly povinné predložiť potvrdenie o OTP. Za osobu v režime OTP sa považuje: a) osoba kompletne očkovaná b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. V prípade testu vykonaného v domácom prostredí sú hráči povinní predložiť PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (na stiahnutie na odkaze https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/ ) . Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Náklady:
hráčky štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich klubov