Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategórie:
U21 (ženy, muži)
Dátum konania:
12.2.2023
Usporiadateľ:
MSTK Trnava
Adresa herne:
ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava (vstup zo zadnej strany telocvične)
Organizačný výbor:
Riaditeľ turnaja Richard Sládek (0908 119 007), Hlavný rozhodca Jakub Cibula (0903 058 976), Zástupca hlavného rozhodcu Ivica Hatalová, Organizačný pracovník Zuzana Takáčová (0918245707)
Prihlášky:
Prihlášky doručiť do: Sobota 11.2.2023 do 19:00 hod. priamo do turnajového softvéru na stránke https://turnaje.sstz.sk/
Žrebovanie:
Sobota 11.2.2023 o 19:00 v hale NSTC
Vklad:
15 € / hráč
Stravovanie:
Formou bufetu
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií Súťaže Dvojhra dievčat Podmienky štartu Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči vekovej kategórie do 21 rokov, ročníky 2002 až 2004, mladší hráči a hráčky sa môžu zúčastniť len v prípade ak sú v aktuálnom SR rebríčku na 1.-12. mieste v kategórii staršieho žiactva, alebo na 1.-32. mieste dorastu.
:
Rozhodcovia kvalifikovaní, delegovaní. Prezentácia v deň konania turnaja od 7.30 do 8.30 Loptičky *** (značka, farba) JOOLA FLASH. Ceny - hráčky na 1. – 3. mieste dostanú poháre. Sťažnosti, protesty v zmysle súťažného poriadku.
Všeobecné ustanovania:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. Riaditeľ turnaja: Richard Sládek v.r. Hlavný rozhodca: Jakub Cibula v.r.
: