Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Muži a ženy do 21 rokov
Dátum konania :
24.4.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub Stolnotenisové Centrum ŠKST Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Adam Bartovič
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
23.4.2022 do 19.00 hod. na link https://turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-u21-stolnotenisove-centrum/registration
Vklad:
10,- € / hráč
Odhlášky hráčov:
Lucia Čolovičková, stolnotenisove.centrum@gmail.com, 0948 131 114
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja, športová hala
Ubytovanie:
ŠKST Aréna (limitovaná kapacita) Hotel Color https://www.hotelcolor.sk Hotel Prim http://www.hotelprim.sk Hotel Remy https://hotel-remy.mozello.com
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra mužov, Dvojhra žien
Podmienky štartu:
Turnaje sú prístupné všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Všetci registrovaní hráči a hráčky nar. od 1.1.2001 do 31.12.2002 a tiež prvých 32 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka juniorov a prvých 12 hráčov a hráčok aktuálneho rebríčka kadetov.
Rozhodcovia:
Delegovaní licencovaní rozhodcovia
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30h
Loptičky:
XUSHAOFA 40+, biele
Stravovanie:
formou bufetu v hale
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie:
Počas celého turnaja je povinné dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie rúšok (okrem hráčov počas zápasov).