Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategórie:
Dorastenci (2004 a mladší)
Dátum konania:
11.03.2023 (sobota)
Usporiadateľ:
ŠKST Bratislava
Adresa herne:
Stolnotenisová hala ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský, 0903 762 258
Prihlášky doručiť do:
10.03.2023 do 19:00 hod. (online registrácia do systému) ... Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: a. Je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8:30 ráno), je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad. b. Z turnaja sa neodhlási v stanovenom čase do 8:30 a ani sa turnaja nezúčastní, je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad + pokuta 50,- EUR.
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
10.03.2023 o 19:00 hod., Malacky
Štartovné:
15,00 EUR/hráč
Občerstvenie:
Bufet
Ubytovanie:
v priestoroch ŠKST, Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Časový rozpis:
7:30 - 8:30 prezentácia, 8:30 - 9:00 žrebovanie, o 9:00 otvorenie a začiatok súťaží
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v kategórii dorastenci
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Loptičky:
Joola Flash 3***
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, licencovaní a delegovaní organizátorom
Ceny:
Diplomy a poháre
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.