Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Dorastenky
Dátum konania :
23.4.2022 (sobota)
Usporiadateľ :
ŠKST Ružomberok
Adresa herne :
STH, Žilinská cesta 23, Ružomberok
Riaditeľ turnaja :
Ing. Dorník Marek
Hlavný rozhodca :
Timotej Buroš
Zástupca hl. rozhodcu :
Cibulka Roman
Organizačný pracovník :
Matej Uličný
Prihlášky doručiť do :
22.4.2022 do 19,00 hod. na www.turnaje.sstz.sk, 4. SPM dorasteniek
Odhlasovanie z turnaja :
zaslaním správy na emailovú adresu stburos@gmail.com
Žrebovanie :
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad :
10,- EUR/hráč
Predpis :
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Ubytovanie :
www.booking.com
Súťaže :
Dvojhra
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia :
Kvalifikovaní s licenciou, delegovaní usporiadateľom
Prezentácia :
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky :
JOOLA Flash 40+, biele
Ceny :
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty :
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov.