Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Názov, Kategória:
Dorastenky U19 narodení 1. 1. 2005 a mlad
Dátum konania:
Nedeľa 7.4.2024
Usporiadateľ:
S poverením SSTZ STO Spoje Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja:
Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca:
Andrej Čajkovič
Zástupca Hl. rozhodcu:
Marek Petrovský
Organizačný pracovník:
Andrej Čajkovič 0944 200 612 andrej.cajkovic@gmail.com
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
Prihlášky sú akceptované iba prostredníctvom tejto stránky do 6.4.2024 do 19:00
Žrebovanie (čas a miestnosť):
v sobotu 6.4.2024 on-line STO Spoje BA
Vklad:
15 EUR za hráča
Stravovanie:
formou bufetu
Ubytovanie:
http://penzion-hviezda.bratislavahotel.net/cs/ https://www.hotelmodena.sk/index.php?id=1&lang=sk
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
*** JOOLA Flash, Biele
Ceny:
1.traja obdržia poháre, diplomy, medaile
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.