Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Mladší žiaci U 13 (2009 a mladší)
Dátum:
01.05.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub ŠKST Bošany
Adresa hracej miestnosti:
Športová hala Bošany
Riaditeľ turnaja:
Mgr. Branislav PAJDA
Hlavný rozhodca:
Lucia VOŽĎAROVÁ (0911 342 819)
Zástupca hlavného rozhodcu:
Iveta IVANIČOVÁ
Organizačný pracovník:
Ivan GAŠPARÍK st. 0902 064 296
Prihlášky:
Do 30.04.2022 (sobota) do 19:00. hod. na odkaze: https://turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-mladsi-ziaci-skst-bosany/registration
Odhlášky hráčov:
Telefonicky na 0911 342 819 alebo mailom na luciavozdarova@gmail.com
Žrebovanie:
V deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10,- € na hráča
Stravovanie:
Bufet v Športovej hale
Ubytovanie:
Hotel Dávid 0940 450 500
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra mladších žiakov
Podmienky štartu:
Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalostí je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou sa turnaja môžu zúčastniť v prípade, že sú klasifikačnou komisiou zaradení do rebríčka SR v príslušnej vekovej kategórii. Maximálny počet hráčov: BEZ OBMEDZENIA
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, licencovaní, delegovaní usporiadateľom.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
JOOLA ☆☆☆ 40+
Ceny:
Diplomy a poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenie:
Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8:30 odprezentovaní u hlavného rozhodcu, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky hlásiť najneskôr do 8:30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi turnaja (p. Gašparík) alebo hlavnému rozhodcovi (p. Vožďarová). Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.