Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Mladšie žiačky
Dátum konania:
1.5.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub TTC Považská Bystrica
Adresa hracej miestnosti:
Telocvičňa 4. ZŠ, Stred 44/1, Považská Bystrica
Riaditeľ turnaja:
Peter Konrád
Hlavný rozhodca:
Július Hlubina
Zástupca hl. rozhodcu:
Ing. Róbert Čelko
Organizačný pracovník:
Ing. Pavel Kulich, tel. 0918 779 455
Prihlášky doručiť do:
30.4.2022 do 19.00 hod na: http://turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-mladsie-ziacky-ttc-povazska-bystrica/registration
Odhlasovanie z turnaja:
zaslaním správy na: p.kulich444@gmail.com
Žrebovanie:
v deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10,- EUR/hráč
Ubytovanie:
www.booking.com, napr. : Hotel Bothe, M.R.Stefánika 161, 01701 Považská Bystrica, Hotel Podhradie, Považské Podhradie 250, 017 04 Považská Bystrica
Predpis:
hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1. k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
dvojhra mladšie žiačky
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní s licenciou, delegovaní usporiadateľom
Prezentácia:
v deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
JOOLA ☆☆☆ 40+, biele
Ceny:
Diplomy, medaily a poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi (tel. 0918 779 455). Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.