Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Najmladšie žiačky U 11 (2011 a mladšie)
Dátum:
3.4.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
z poverenia SSTZ TJ Lokomotíva Vrútky
Adresa hracej miestnosti:
Telocvičňa ZŠ J.V. Dolinského 2, Martin – Priekopa
Riaditeľ turnaja:
Ing. Rudolf Bukovinský
Hlavný rozhodca:
Ing. Róbert Bukovinský, tel. 0905 637 144
Zástupca hlavného rozhodcu:
Miloš Hobrľa
Prihlášky doručiť do:
do 2.4.2022 do 19,00 hod. na https://turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-najmladsie-ziacky-tj-lokomotiva-vrutky/registration
Odhlasovanie z turnaja:
zasielať na: sto.vrutky@gmail.com
Žrebovanie:
v deň turnaja v hracej miestnosti
Vklad:
10,- EUR/hráč
Ubytovanie:
Penzión Marco Polo, H. Kružná 4 Vrútky, tel. 043/4285151. Penzión Burra, K. Kalocsaya 2 Vrútky www.booking.com/Penzion- Burra, Penzión Jordán, Priekopská 51, Martin, tel. 0904 374 537 Penzión KORAS, Švermova 2 Vrútky, tel. 043/428 6071
Predpis:
hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatku č. 1. k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
dvojhra najmladšie žiačky
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní s licenciou, delegovaní usporiadateľom
Prezentácia:
v deň konania turnaja od 7:30 do 8:30 hod.
Loptičky:
JOOLA ☆☆☆ 40+
Ceny:
Diplomy a poháre
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa koná v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja hlavnému rozhodcovi (0905 637 144). Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.