Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Starší žiaci (ročník 2009 a mladší)
Dátum konania:
13.4.2024 (sobota)
Usporiadateľ:
MSK Čadca
Hracia miestnosť:
Mestská športová hala pri futbalovom štadióne, ul Športovcov 1590/12, Čadca
Riaditeľ turnaja:
Mgr. Marián Kapusta (tel.: 0905 325 066)
Hlavný rozhodca:
Ing. Pavel Petráš (tel.: 0907 567 797)
Zástupca hlavného rozhodcu:
Radoslav Šramo
Organizačný pracovník:
Radoslav Šramo (tel.: 0903 753 074)
Prihlasovanie na turnaj:
Do 12.4.2024 (piatok) do 19:00 hod. priamo do turnajového softvéru na stránke https://turnaje.sstz.sk/
Odhlasovanie z turnaja:
Písomne na e-mail. adresu pavel.petras@mskcadca.sk
Žrebovanie:
12.4.2024 (piatok) od 19:00 hod v športovej hale.
Štartovné:
15 EUR/hráč
Občerstvenie:
Formou bufetu
Ubytovanie:
Na vlastné náklady klubov: Penzión Domes, Penzión Medea, Penzión u Sventka, www.booking.sk.
Časový rozpis:
7:30h - 8:30h prezentácia, o 9:00h otvorenie a začiatok súťaží
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súboru predpisov SSTZ, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a tohto rozpisu.
Systém súťaže:
Dvojhry, 1. kolo skupinová fáza, 2. kolo vyraďovací systém.
Loptičky:
JOOLA FLASH 40+
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, licencovaní a delegovaní organizátorom
Ceny:
Diplomy a poháre
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Výsledky:
turnaje.sstz.sk
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii. Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.
Všeobecné ustanovenia:
Z dôvodu veľkého počtu odhlásení z turnajov SPM po vyžrebovaní, VV SSTZ schválil zmeny v súťaži SPM. Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč: a) je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8.30 hod. v deň turnaja), je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad; b) nie je odhlásený z turnaja v stanovenom čase do 8.30 hod. a ani sa turnaja nezúčastní, je klub, za ktorý bol prihlásený, povinný zaňho uhradiť vklad + pokutu 50 €.
Livestream: