Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Najmladšie žiactvo (dievčatá, chlapci), nar. 1. 1. 2012 a mladší
Dátum konania:
5.2.2023
Usporiadateľ:
ŠKST Ružomberok
Adresa hracej miestnosti:
Stolnotenisová hala ŠKST Ružomberok, Žilinská cesta 23
Riaditeľ turnaja:
Ing. Marek Dorník
Hlavný rozhodca:
Marián Bystričan
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Michal Mikušiak
Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt):
Ing. Michal Mikušiak, 0908 284 567
Prihlášky doručiť do:
Do 16:00 4.2.2023 https://turnaje.sstz.sk/
Žrebovanie (čas a miestnosť):
V deň turnaja 8:30-9:00 v mieste konania, nasadzovanie podľa aktuálneho SR rebríčka.
Vklad:
5 EUR za hráča
Stravovanie:
bufet
Ubytovanie:
Možnosť ubytovania v hoteli Áčko, Blesk
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra chlapci, dvojhra dievčat
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Bez rozhodcov, rozhodujú si hráči
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
JOOLA FLASH, biele
Ceny:
Poháre a diplomy
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.