Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
najmladší žiaci U11, nar. 1.1.2011 a mladší
Dátum konania:
18.09.2021 (sobota)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa herne:
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský
Prihlášky doručiť do:
17.09.2021 do 19,00 hod. na https://trn.sstz.sk/turnaj/i-spm-najmladsi-ziaci-stc-skst-bratislava/registration
Odhlasovanie z turnaja:
Jaroslav Freund, jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad:
10,- EUR/hráč
Stravovanie:
Bufet
Ubytovanie:
Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra chlapci
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom
Rozhodcovia:
Licencovaní rozhodcovia delegovaní STC ŠKST Bratislava
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky:
Joola Flash ***
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie COVID-19:
Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Turnaj sa uskutoční v režime OTP.