Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Dátum konania:
18.6.2022 (sobota) - NOVÝ TERMÍN
Usporiadateľ:
STO Spoje Bratislava
Adresa herne:
Telocvične ZŠ Biskupická 21, Bratislava, 821 06
Kategórie:
najmladšie žiactvo U11 (2011 a mladší) a staršie žiactvo U15 (2007 a mladší)
Riaditeľ turnaja:
Mudr.Juraj Sýkora
Hlavný rozhodca:
Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu:
Jakub Cibula
Prihlášky doručiť do:
17.6.2022 do 18:00 hod. (online registrácia)
Odhlasovanie z turnaja:
písomne na adresu andrej.cajkovic@gmail.com , 0944 200 612
Žrebovanie:
V deň konania turnaja
Štartovné:
Hráči štartujú na náklady KSTZ , BZST- 5,00 EUR/hráč
Stravovanie:
Bufet
Časový rozpis:
7,30 - 8,30 prezentácia, 8,30 - 9,00 žrebovanie, o 9,00 otvorenie a začiatok súťaží
Poznámka:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, Propozícií Majstrovstiev regiónu jednotlivcov mládeže BA a TT kraja 2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Poznámka:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
Joola Flash 3*** biele
Podmienka účasti:
Na Majstrovstvách regiónu BA/TT majú právo účasti len hráči a hráčky z klubov Bratislavského a Trnavského kraja. Podmienkou účasti je platný registračný preukaz.
Poznámka:
Vekovo mladší môžu na MRJ BA-TT štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. MRJ BA-TT sa môžu zúčastniť hráči/ky bratislavského a trnavského kraja. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.
Rozhodcovia:
Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov hráčov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú diplom a športový pohár.
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať platné nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.