Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Dátum konania:
16.04.2023 (nedeľa)
Usporiadateľ:
ŠKST Bratislava
Adresa herne:
Stolnotenisová hala ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Kategórie:
Mladšie žiactvo U13 (2010 a mladší) a Dorast U19 (2004 a mladší)
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Janka Krajčovičová
Zástupca hl. rozhodcu:
Ondrej Domin
Prihlášky doručiť do:
15.04.2023 do 18:00 hod. (online registrácia)
Odhlasovanie z turnaja:
elektronicky na emailovú adresu janakrajcovicova5@gmail.com
Žrebovanie:
V deň konania turnaja
Štartovné:
7,00 EUR/hráč - štartovné hradí príslušný KSTZ
Stravovanie:
Bufet
Časový rozpis:
7,30 - 8,30 prezentácia, 8,30 - 9,00 žrebovanie, o 9,00 otvorenie a začiatok súťaží
Poznámka:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, Propozícií Majstrovstiev regiónu jednotlivcov mládeže BA a TT kraja 2023 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Poznámka:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
DHS D40+ 3***
Podmienka účasti:
Na Majstrovstvách regiónu BA/TT majú právo účasti len hráči a hráčky z klubov Bratislavského a Trnavského kraja. Podmienkou účasti je platný registračný preukaz.
Poznámka:
Vekovo mladší môžu na MRJ BA-TT štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. MRJ BA-TT sa môžu zúčastniť len hráči/ky Bratislavského a Trnavského kraja. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.
Rozhodcovia:
Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov hráčov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú diplom a športový pohár.