Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Dátum konania:
25.05.2024 (sobota)
Usporiadateľ:
ŠKST Bratislava
Adresa herne:
Stolnotenisová hala ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Kategórie:
Mladšie žiactvo U13 (2011 a mladší) a Dorast U19 (2005 a mladší)
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund - 0907 561 516
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský - 0903 762 258
Prihlášky doručiť do:
24.05.2024 do 18:00 hod. (online registrácia)
Odhlasovanie z turnaja:
elektronicky na emailovú adresu freund@bstz.sk
Žrebovanie:
V deň konania turnaja
Štartovné:
8,00 EUR/hráč - štartovné hradí príslušný KSTZ
Stravovanie:
Bufet
Časový rozpis:
7,30 - 8,30 prezentácia, 8,30 - 9,00 žrebovanie, o 9,00 otvorenie a začiatok súťaží
Poznámka:
Hráči, ktorí nebudú do 8,30 hod. prezentovaní alebo neupovedomia organizátora o meškaní, budú zo súťaže vyradení a nebude možné ich opätovne zaradiť.
Predpis:
Hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu, Propozícií Majstrovstiev regiónu jednotlivcov mládeže BA a TT kraja 2023 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhry v každej kategórii
Systém súťaží:
1. kolo – skupinový systém, 2. kolo – vylučovací systém
Poznámka:
Jednotlivé zápasy sa hrajú na 3 vyhraté sety z 5-ich. O 3. miesto sa nehrá, odmenení budú tiež obaja porazení semifinalisti.
Loptičky:
Joola Flash 3***
Podmienka účasti:
Na Majstrovstvách regiónu BA/TT majú právo účasti len hráči a hráčky z klubov Bratislavského a Trnavského kraja. Podmienkou účasti je platný registračný preukaz.
Poznámka:
Vekovo mladší môžu na MReg. BA-TT štartovať vo vyššej vekovej kategórii bez obmedzenia. V jednom dni môže hráč/ka štartovať len v jednej kategórii. Nasadzovanie hráčov bude vykonané na základe postavenia v slovenskom rebríčku. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.
Počet stolov a limit turnaja:
10 stolov, maximálny počet 150 hráčov
Námietky:
Podávajú sa v zmysle Súboru predpisov.
Rozhodcovia:
Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov hráčov. Pri každom stole musí byť rozhodcovský stolík s počítadlom.
Ceny:
Hráči umiestnení na prvých troch miestach dostanú diplom a športový pohár.