Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Usporiadateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Dátum:
20. - 21. mája 2023
Miesto:
ŠKST Aréna, Stará Vajnorská 14, Bratislava
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru:
Bc. Lucia Čolovičková
Riaditeľ súťaže:
Janka Krajčovičová
Organizačný výbor:
Bc. Lucia Čolovičková
Technické ustanovenia:
Martin Jaslovský
Hlavný rozhodca:
Ing. Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Zástupca hlavného rozhodcu:
Dana Löwyová
Lekár:
MUDr. Jana Straková
Prihlášky:
Prihlasuje sa výhradne cez turnaje.sstz.sk do 17.5.2023 vrátane. Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2023. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2023. Dňa 18.5.2023 hlavný rozhodca zverejní zoznam účastníkov aj s náhradníkmi na základe prihlásených hráčov a hráčok.
Odlásenie z turnaja:
Emailom na adresu jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
Dňa 19.5.2023 o 19,00 hod., ŠKST Aréna, Bratislava. Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov.
Stravovanie:
Usporiadateľ zabezpečí: v sobotu - teplý obed a večeru resp. balíček pre nominovaných hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta, v nedeľu - raňajky a obed pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov, rozhodcov a delegáta
Cestovné:
Na vlastné náklady
Úhrada:
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie. Usporiadateľ uhradí ubytovanie vedúcim krajov, delegátovi a hráčom, ktorí sa dostanú do semifinále, z 20.5. na 21.5.2023.
Výsledky:
https://turnaje.sstz.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu.
Súťaže:
1. Dvojhra dorastencov 2. Dvojhra dorasteniek 3. Štvorhra dorastencov 4. Štvorhra dorasteniek 5. Zmiešaná štvorhra
Systém súťaže:
Dorastenci:
1. stupeň - skupinový (8 skupín po 4 hráčoch na 3 víťazné sety z 5), do druhého stupňa postupujú prví dvaja hráči zo skupiny. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7)
Dorastenky:
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 3 hráčkach na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupujú prvé dve hráčky zo skupín. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety z 7).
Štvorhry:
Vyraďovací systém na 3 víťazné sety z 5.
Právo štartu:
Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2023. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2023.
Časový rozpis:
20.5.2023 prezentácia 8:00 - 8:30 hod., zahájenie 8:50 hod., začiatok súťaží 9:00 hod. - pokračovanie podľa rozpisu, nahlasovanie štvorhier do 11:00 hod., večera, balíček na cestu. 21.5.2023 pokračovanie súťaží 9:00 hod. podľa rozpisu
Loptičky :
Joola Prime 40+
Rozhodcovia:
Hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom zabezpečuje usporiadateľ.
Tituly:
Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul M SR pre rok 2023. Hráči, umiestnení na 1. - 3. mieste obdržia medaily a diplomy a vo dvojhrách aj poháre.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ:
Ing. Roman Grigel