Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Usporiadateľ :
MSK Čadca
Dátum :
29.4.2023
Miesto :
Stolnotenisová hala pri futbalovom štadióne, ul. Športovcov 1590/12, Čadca
Riaditeľstvo :
riaditeľ: Mgr. Marián Kapusta hl.rozhodca: Ing. Pavel Petráš zdravotná služba: MUDr. Ján Kubjatko organizačný pracovník: Radoslav Šramo - 0903 753 074
e-mail :
Štart družstiev :
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, STK Bojničky, ŠKST Bošany, KST Raksit, MSK Čadca, KST Turčianske Teplice, STK Lokomotíva Košice, TTC Spartak Poprad
Žrebovanie :
29.4.2023 o 8,30 hod v športovej hale. Nasadenie družstiev do skupín sa prevedie podľa súčtu bodového hodnotenia hráčov v rebríčku k 1.5.2023 (rebríček k 1.5.2023 bude vydaný skôr pre nasadenie na M SR družstiev). Základ družstva tvoria prvý 2 hráči na súpiske prítomný pri prezentácii. Pri žrebovaní do skupín sa bude musieť dodržiavať triedenie podľa regiónov (v jednej skupine nebudú môcť byť dva kluby z jedného regiónu).
Ubytovanie :
Na vlastné náklady klubov: Penzión Domes, Penzión Medea, Penzión u Sventka, www.booking.sk.
Úhrada :
Odmena rozhodcom, stravovanie na náklady usporiadateľa.
Stravovanie :
Zabezpečí usporiadateľ na 29.4.2023. Obed a večera resp. balíček
Cestovné :
Na vlastné náklady klubov.
Predpis :
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súboru predpisov SSTZ a tohto rozpisu.
Súťaž :
Dvojčlenné družstvá mladších žiakov
Systém súťaže :
1.stupeň vo dvoch skupinách po 4 družstvá každý s každým do tretieho víťazného bodu.
Systém súťaže :
2.stupeň - krížový systém semifinále 1a - 2b a 2a - 1b.Víťazné družstvá hrajú finále a porazené o 3 miesto. Družstvá umiestnené v skupinách na 3.mieste (3a - 3b) zohrajú medzi sebou stretnutie o 5.miesto a družstvá umiestnené na 4.mieste v skupinách (4a - 4b) budú hrať o 7.miesto.
Poradie zápasov :
A-X, B-Y, štvorhra, A-Y, B-X, hrá sa do tretieho víťazného bodu.
Podmienka účasti :
Všetky družstvá pri prezentácií predložia hlavnému rozhodcovi: - súpisku družstvá platnú pre MK 2022/2023 - platné registračné preukazy. Za predloženie súpisky sa považuje aj zverejnenie súpisky na oficiálnej webovej stránke riadiaceho zväzu. Registračný preukaz nie je potrebné predložiť v prípade, že hráč je evidovaný v centrálnej databáze SSTZ s fotkou, resp. hráč je evidovaný v centrálnej databáze SSTZ s platnou registráciou (bez fotky) a zároveň predloží doklad totožnosti (občianky preukaz, pas, alebo vodičský preukaz).“
Časový rozpis :
29.4 2023 - prezentácia, žrebovanie - 8,30 hod. 29.4 2023 - začiatok súťaže 9,00 hod. - pokračovanie podľa časového plánu hlavného rozhodcu
Rozhodcovia :
K jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca
Loptičky :
JOOLA Prime 40+
Titul :
Víťazné družstvo získa titul Majster SR pre rok 2023. Družstvá na 1.-3.mieste obdržia diplomy, medaily a poháre.
Výsledky :
turnaje.sstz.sk
Zástupca VV SSTZ :
Dalibor Jahoda
Online prenos: