Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Organizátor:
ObSTZ Trnava
Usporiadateľ:
z poverenia VV ObSTZ Trnava – STK Bojničky
Dátum a miesto:
28. mája 2022 (sobota), Jaslovské Bohnice, HALA 1, futb .štadión, Nová 340/1
Riaditeľ turnaja:
Jozef Turoň
Hlavný rozhodca:
Samuel Domin
Zástupca hlavného rozhodcu:
Vladimír Tibenský
Organizačný pracovník:
Radovan Hulík
Prihlášky:
priamo na www.turnaje.sstz.sk do 27.5.2022, 18:00
Odhlásenie:
E-mailom na: prihlasky.mo-tt@samod.sk
Predpis:
hrá sa podľa SP, pravidiel stolného tenisu a týchto propozícií
Súťaže:
dvojhra a štvorhra. Súťaže dvojhier sa hrajú v 1.kole skupinovým systémom, v 2. kole vyraďovacím systémom. Hráči, ktorí nepostúpia zo skupín budú hrať súťaž útechy. Súťaž štvorhier sa hrá K.O. systémom. Hrá sa na 3. víťazné sety z 5-tych. Usporiadateľ si vyhradzuje právo upresnenia herného systému v závislosti od počtu prihlásených hráčov.
Loptičky:
Xushaofa *** 40 mm plastové
Právo štartu:
Zúčastniť sa môžu len registrovaní hráči 5.– 8. liga ObSTZ Trnava , starší žiaci rok narodenia 2007-2010 a najmladší žiaci 2011 a mladší z trnavskej oblasti (TT,HC,PN)
Vklady:
5€/pretekár
Časový plán:
7:30 – 8:30 prezentácia, 8:30 – 8:45 žrebovanie 9:00 – otvorenie a začiatok turnaja
Námietky:
podávajú sa v zmysle Súboru predpisov
Rozhodcovia:
rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca z radov súťažiacich.
Titul:
víťaz získa pohár a titul: Majster trnavskej oblasti pre rok 2022.
Všeobecné ustanovenia:
Prihlášky musia byť doručené výhradne elektronicky e-mailom na adresu uvedenú v bode 5. Prihlášky budú spätne potvrdzované. Protest na základe nepotvrdenej prihlášky nebude prejednávaný. Hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov. Prihlásením na turnaj dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.