Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Názov, Kategória:
PROPOZÍCIE TURNAJA SLOVENSKÉHO POHÁRA MLÁDEŽE - ROČNÍK 2022/2023 Vekové kategórie: dorastenci nar. 1. 1. 2004 a mladší
Dátum konania:
Sobota 28.1.2023
Usporiadateľ:
S poverením SSTZ STO Spoje Bratislava
Adresa hracej miestnosti:
Černockého 6, Bratislava Rača, Národné stolnotenisové centrum
Riaditeľ turnaja:
Anton Hamran ml.
Hlavný rozhodca:
Andrej Čajkovič
Zástupca Hl. rozhodcu:
Mgr.Jakub Cibula
Organizačný pracovník:
Andrej Čajkovič 0944 200 612 andrej.cajkovic@gmail.com
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina):
Prihlášky sú akceptované iba prostredníctvom tejto stránky do 27.1.2023 do 19:00
Žrebovanie (čas a miestnosť):
v piatok 27.1.2023 o 19:30 Hala SSTZ
Vklad:
15 EUR za hráča
Stravovanie:
formou bufetu , priamo v hale SSTZ
Ubytovanie:
https://baronka.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienky štartu:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom. Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.
Rozhodcovia:
Kvalifikovaní, delegovaní
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30
Loptičky *** (značka, farba):
*** JOOLA Flash, Biele
Ceny:
1.traja obdržia poháre, diplomy, medaile
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Všeobecné ustanovenia:
Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.