Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Kategória:
Dorastenci U19, nar. 1.1.2003 a mladší
Dátum konania:
13.03.2022 (nedeľa)
Usporiadateľ:
Z poverenia SSTZ stolnotenisový klub STC ŠKST Bratislava
Adresa herne:
ŠKST Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14
Riaditeľ turnaja:
Lucia Čolovičková
Hlavný rozhodca:
Jaroslav Freund
Zástupca hl. rozhodcu:
Janka Krajčovičová
Organizačný pracovník:
Martin Jaslovský
Prihlášky doručiť do:
10.3.2022 do 19,00 hod. na www.turnaje.sstz.sk, turnaj 3. SPM - dorastenci
Odhlasovanie z turnaja:
zaslaním správy na emailovú adresu jaro.freund@gmail.com
Žrebovanie:
v deň konania turnaja, športová hala
Vklad:
10,- EUR/hráč
Ubytovanie:
v priestoroch STC ŠKST, Hotel Color, Hotel Prim, www.booking.com
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu SPM, dodatkov č. 1 a č. 2 k predpisu SPM pre sezónu 2021/2022 a týchto propozícií
Súťaže:
Dvojhra
Podmienka účasti:
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom. Turnaj je prístupný všetkým registrovaným hráčom príslušnej vekovej kategórie nasledovne: Maximálny počet hráčov na jednu kategóriu je 64. V prípade prekročenia tohto počtu majú právo štartu hráči v poradí: 1. prvých 32 hráčov podľa aktuálneho rebríčka bez ohľadu na vek. 2. následne majú právo štartu hráči danej vekovej kategórie, kde najprv rozhoduje rebríčkové postavenie, potom v prípade, že hráči nie sú v rebríčku, tak rozhoduje dátum prihlásenia. 3. následne všetci ostatní hráči podľa rebríčka pre danú vekovú kategóriu. 4. následne ostatní hráči podľa dátumu prihlásenia.
Rozhodcovia:
Hráči si pri stoloch rozhodujú sami, organizátor deleguje 3 licencovaných rozhodcov SSTZ na usmernenie účastníkov.
Prezentácia:
V deň konania turnaja od 7,30 do 8,30 hod.
Loptičky:
XUSHAOFA 40+ ☆☆☆, biele
Ceny:
Diplomy, poháre
Sťažnosti a protesty:
V zmysle súťažného poriadku
Upozornenie COVID-19:
Turnaj sa uskutoční v režime ZÁKLAD. Počas celého turnaja sú všetci účastníci povinní dodržiavať nariadenia hygienika SR k pandémii COVID 19! Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov (okrem hráčov počas zápasov) a dodržiavanie rozostupov. Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť.