Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Usporiadateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Dátum:
21.-22. mája 2022
Miesto:
BUTTERFLY CENTRUM, Tovarnícka 9/3977, 955 01 Topoľčany
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru:
Mgr. Branislav HERMANN
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Branislav HERMANN
Organizačný pracovník:
Mirka SPORINOVÁ
Technický pracovník:
Ján VAŇO
Hlavný rozhodca:
Lucia VOŽĎAROVÁ
Zástupca hlavného rozhodcu:
Iveta IVANIČOVÁ
Zástupca hlavného rozhodcu:
Stanislav SLÁDKOVIČ
Lekár:
zabezpečený cez Červený kríž
Prihlášky:
Prihlasuje sa výhradne cez turnaje.sstz.sk do 18.5.2022 vrátane. Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2022. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2022. Dňa 19.5.2022 má povinnosť hlavný rozhodca, zverejniť zoznam účastníkov aj s náhradníkmi na základe prihlásených hráčov a hráčok.
Odhlášky:
U hlavného rozhodcu na luciavozdarova@gmail.com
Žrebovanie:
Dňa 20.5.2022 o 19,00 hod., BUTTERFLY CENTRUM, Topoľčany. Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov.
Ubytovanie:
Ubytovanie pre postupujúcich hráčov (semifinalistov vo všetkých kategóriách) od 21.5 do 22.5. zabezpečuje usporiadateľ STK FUNSTAR Topoľčany na náklady usporiadateľa. V prípade záujmu usporiadateľ zabezpečí ubytovanie aj pre ostatných účastníkov (rodičia, tréneri, hráči) od 20.5. do 22.5. na náklady účastníkov. Možnosť 1: Penzión BATAVYA & BAR, Ulica P. Adámyho 2106, Topoľčany; www.batavya.sk/cennik Možnosť 2: Hotel Nový Kaštieľ, Odbojárov 300/4, Tovarníky; www.novykastiel.sk/ubytovanie/standardne-izby/ V prípade záujmu o ubytovanie pošlite rezerváciu na info@stkfunstar.sk. Viac info na tel. č. 0905 962 050 priamo u usporiadateľa.
Stravovanie:
Usporiadateľ zabezpečí: sobota: teplý obed a večeru resp. balíček pre nominovaných hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta nedeľa: raňajky a obed pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov, rozhodcov a delegáta
Cestovné:
Na vlastné náklady
Úhrada:
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie. Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie vedúcim krajov, delegátovi a hráčom, ktorí sa dostanú do semifinále, z dňa 21.5.2022. na deň 22.5.2022
Výsledky:
https://turnaje.sstz.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu.
Súťaže:
1. Dvojhra najmladších žiakov 2. Dvojhra najmladších žiačok 3. Štvorhra najmladších žiakov 4. Štvorhra najmladších žiačok 5. Zmiešaná štvorhra najmladšieho žiactva
Systém súťaže:
Najmladší žiaci:
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 4 hráčoch na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupujú prví dvaja hráči zo skupiny. 2. stupeň - vyraďovací (3 víťazné sety z 5)
Najmladšie žiačky:
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 3 hráčkach na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupujú prvé dve hráčky zo skupín. 2. stupeň - vyraďovací (3 víťazné sety z 5).
Štvorhry:
Vyraďovací systém na 3 víťazné sety z 5.
Právo štartu:
Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2022. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2022.
Časový rozpis:
21.5.2022 prezentácia 8:00 - 9:00 hod. zahájenie 9:15 hod. začiatok súťaží 9:30 hod. - pokračovanie podľa rozpisu večera balíček na cestu 22.5.2022 pokračovanie súťaží 9:00 hod. podľa rozpisu
Loptičky:
JOOLA Flash 40+
Rozhodcovia:
Hlavného a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom zabezpečuje usporiadateľ.
Tituly:
Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul M SR pre rok 2022. Hráči, umiestnení na 1. - 3. mieste obdržia medaily a diplomy a vo dvojhrách aj poháre.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ:
Stanislav Sládkovič