Nahrávam...
Návrhy

Propozície

Usporiadateľ:
Slovenský stolnotenisový zväz
Dátum:
7.-8. mája 2022
Miesto:
Hala SSTZ, Černockého 6, Bratislava
Organizačný výbor:
Predseda organizačného výboru:
Ing. Anton Hamran
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Bc. Ivica Hatalová
Organizačný pracovník:
Ing. Tomáš Šereda
Technický pracovník:
Stanislav Becáni
Hlavný rozhodca:
Stanislav Sládkovič
Zástupca hlavného rozhodcu:
Ing. Jaroslav Freund
Zástupca hlavného rozhodcu:
Jakub Cibula
Lekár:
Mudr. František Pisarčík
Prihlášky:
Prihlasuje sa výhradne cez turnaje.sstz.sk do 4.5.2022 vrátane. Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2022. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2022. Dňa 5.5.2022 má povinnosť hlavný rozhodca, zverejniť zoznam účastníkov aj s náhradníkmi na základe prihlásených hráčov a hráčok.
Odhlásenie:
Odhlasuje sa na e-mail: stanislavsladkovic@gmail.com
Žrebovanie:
Dňa 6.5.2022 o 19,00 hod., hala SSTZ, Bratislava Pri žrebovaní treba dodržať zásadu triedenia podľa klubov.
Stravovanie:
Usporiadateľ zabezpečí: sobota: teplý obed a večeru resp. balíček pre nominovaných hráčov, rozhodcov, vedúcich výprav a delegáta nedeľa: raňajky a obed pre postupujúcich hráčov, vedúcich krajov, rozhodcov a delegáta
Cestovné:
Na vlastné náklady
Úhrada:
Usporiadateľ uhradí cestovné a odmenu rozhodcom za rozhodovanie. Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie vedúcim krajov, delegátovi a hráčom, ktorí sa dostanú do semifinále, na deň zo 7.5 na 8.5.2022
Výsledky:
https://turnaje.sstz.sk/
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a podľa ustanovení tohto rozpisu.
Súťaže:
1. Dvojhra starších žiakov 2. Dvojhra starších žiačok 3. Štvorhra starších žiakov 4. Štvorhra starších žiačok 5. Zmiešaná štvorhra
Systém súťaže:
Starší žiaci:
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 4 hráčoch na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupujú prví dvaja hráči zo skupiny. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7)
Staršie žiačky:
1.stupeň - skupinový (8 skupín po 3 hráčkach na 3 víťazné sety z 5) do druhého stupňa postupujú prvé dve hráčky zo skupín. 2. stupeň - vyraďovací (4 víťazné sety zo 7).
Štvorhry:
Vyraďovací systém na 3 víťazné sety z 5.
Právo štartu:
Štartuje prvých 32 hráčov a 24 hráčok podľa rebríčkového postavenia k 1.5.2022. Náhradníci podľa rebríčka k 1.5.2022.
Časový rozpis:
7.5.2022 prezentácia 8:00 - 9:00 hod. zahájenie 9:15 hod. začiatok súťaží 9:30 hod. - pokračovanie podľa rozpisu večera balíček na cestu 8.5.2022 pokračovanie súťaží 9:00 hod. podľa rozpisu
Loptičky:
Joola Flash 40+
Rozhodcovia:
Hlavného a zástupcu hlavného rozhodcu deleguje komisia rozhodcov SSTZ . Rozhodcov k jednotlivým zápasom určí hlavný rozhodca. Rozhodcov k stolom zabezpečuje usporiadateľ.
Tituly:
Víťazi jednotlivých súťaží získajú titul M SR pre rok 2022. Hráči, umiestnení na 1. - 3. mieste obdržia medaily a diplomy a vo dvojhrách aj poháre.
Námietky:
Podávajú sa v zmysle „ Súboru predpisov SSTZ“.
Zástupca VV SSTZ:
Dalibor Jahoda